VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Missa inte avdrag för ökade levnadskostnader

Har du som företagare utfört arbete och övernattat för företagets räkning utanför den vanliga verksamhetsorten kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader i deklarationen. Peter Nilsson som är skattejurist berättar vilka regler som gäller för ökade levnadskostnader.

Peter Nilsson, Skattejurist

Avdraget för måltider och småutgifter är 220 kronor per hel dag och 110 kronor för halvdag. Är det fråga om resor utomlands får avdrag göras med ett helt eller halvt normalbelopp för det aktuella landet. Näringsidkaren behöver inte visa några kvitton för att få dessa avdrag.

Det är även möjligt att få avdrag för utgifter för logi. Finns fakturor eller kvitton avseende övernattningarna kan avdrag göras för de faktiska kostnaderna. Kan underlag inte visas får avdrag göras enligt schablon med 110 kronor per natt vid resor i Sverige och med ett halvt normalbelopp för det aktuella landet vid övernattning under resor utomlands.

- Ett gott råd är att du löpande för anteckningar, journal eller liknande över de resor som du företar för företgets räkning. Detta för att kunna göra rätt avdrag för ökade levnadskostnader, men också för att kunna ta ut rätt skattefri milersättning om egen bill används i näringsverksamheten. Det är också lättare att få igenom avdraget vid en eventuell granskning av Skatteverket om man kan visa löpande förda underlag, säger Peter Nilsson Skattejurist

Kontakta oss på LRF Konsult för reda ut vad du kan få för avdrag.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.