VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Räntefördela inte bort sociala förmåner

Företagare som har ett positivt eget kapital kan flytta en del av näringsinkomsten till inkomstslaget kapital och därmed sänka skatteuttaget till 30 procent. Att utnyttja möjligheten till räntefördelning ger oftast en låg beskattning men det är inte alltid optimal för dig som företagare, säger Peter Nilsson som är skattejurist.

Peter Nilsson, Skattejurist

Först och främst bör en aktiv enskild företagare sträva efter att redovisa en näringsinkomst som precis understiger gränsen för att betala statlig inkomstskatt. Denna gräns går vid 443 200 kronor för beskattningsåret 2016 (deklarationen 2017).

Som företagare har du då inte endast uppnått en låg inkomstskatt utan även fått full sjukpenningrundande inkomst (333 200 för 2016) och nästan full pensionsgrundande inkomst (478 300 kr för 2016). Av tabellen nedan framgår skatteuttaget i procent på inkomst av näringsverksamhet under 2016 inklusive sociala avgifter.

Näringsinkomst 2016  Födda 1937 och tidigare (6,15 %  särskild löneskatt) Födda mellan 1938 och 1950 (16,36 % ålderspensionsavgift och särskild löneskatt) Födda 1951 och senare (28,97 % egenavgifter) 
200 000 15 % 25 % 40 %
300 000 22 % 32 % 46 %
400 000 26 % 36 % 49 %
443 200 27 % 38 % 50 %

 

- För att undvika statlig inkomstskatt på 20 eller 25 procent på inkomster över 443 200 kronor bör räntefördelning däremot alltid utnyttjas om det är möjligt, säger Peter Nilsson.

Kontakta LRF Konsult som hjälper dig att göra de klokaste dispositionerna för ditt företag.

 

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.