VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Så maximerar du som gift och sambo ROT- och RUT-avdraget

Köper du hushållstjänster kan du få ROT/ RUT-avdrag med högst 50 000 kronor per år. Avser avdraget enbart RUT-tjänster är avdraget högst 25 000 kr per år. Det är mycket att hålla på koll på när det gäller RUT och ROT. Susanne Pålsson som är Skattejurist ger dig en tydlig överblick vad som gäller.

Susanne Pålsson, SkattejuristAvdraget görs mot statlig och kommunal inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt som man betalat under inkomståret. Ett avdrag som inte har kunnat utnyttjas fullt ut kan inte sparas till nästa år.

ROT/RUT-avdrag kan utnyttjas först efter t.ex. jobbskatteavdraget och skattereduktionen för underskott av kapital. Det är därför viktigt att kontrollera om man har betalat tillräckligt hög skatt under inkomståret för att kunna använda ROT/RUT-avdraget fullt ut.

Det kan även förekomma att en person har betalat ROT/RUT-arbeten med så höga belopp att den högsta möjliga skattereduktionen redan har uppnåtts. I vissa fall är det då möjligt att överlåta en preliminär skattreduktion som man inte själv kan utnyttja till en make eller sambo. Makar och sambor som har gemensamt hushåll kan nämligen fritt fördela den preliminär skattereduktionen mellan sig. När det gäller ROT-avdrag måste den person som tar över skattereduktionen äga del i t ex villan, fritidshuset eller bostadsrätten när arbetet utfördes.

- För att kunna överlåta och ta över en slutlig skattreduktion måste man tänka på att upplysa om det i deklarationen. Det gäller både överlåtaren och övertagaren. Skatteverkets e-tjänst kan också användas. Någon ändring i deklarationen ska inte göras, säger Susanne Pålsson Skattejurist.

Tänk också på att ROT/RUT-avdrag däremot inte kan omfördelas mellan andra personer, t ex mellan syskon som äger del i en fritidsfastighet.

Det är lätt att deklarera, men för företagare finns det en hel del man kan påverka. Vi på LRF Konsult hjälper dig gärna att deklarera smart och se till att du betalar rätt skatt utifrån ditt företag och din situation.

Kontakta oss