VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Så redovisar du lånen på rätt sätt

Har du som egenföretagare banklån måste du tänka på att räntekostnader och skuldbelopp redovisas på rätt sätt i deklarationen. Detta kan vara krångligt, men här reder LRF Konsults skatteexpert ut hur du gör för att det få det rätt i redovisningen.

Peter Nilsson, Skattejurist

Det är endast lån som avser investeringar för företagets verksamhet som får räknas som skuld i näringsverksamheten.

- Utgiftsräntor på dessa lån ska då dras av i näringsverksamheten. Detta innebär också att skulden ska räknas med vid beräkning av kapitalunderlagen för räntefördelning och expansionsfond, säger Peter Nilsson Skattejurist på LRF Konsult.

Lån och ränteutgifter som däremot avser investeringar utanför näringsverksamheten, t ex lån för att renovera en privatbostad, hör till inkomstslaget kapital.

- Du kan inte själv styra fördelningen av skulderna mellan inkomstsslaget näringsverksamhet och kapital och därmed välja om ränteutgifterna ska dras av i näringsverksamheten eller i kapital i den privata deklarationen. Ta därför kontakt med en rådgivare för att säkra att skulderna redovisas rätt, säger Peter Nilsson.

Kontakta oss på LRF Konsult för att få hjälp med redovisningen.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.