VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

F-skatt

Varje år gör Skatteverket en ny F-skattedebitering för b.la. enskilda näringsidkare och aktiebolag. Den nya F-skatten beräknas till 110 procent av den slutliga skatten för det senaste beskattningsåret. F-skatt är en skatteform för preliminär skatt som betalas av en person som bedriver näringsverksamhet.

Peter Nilsson, Skattejurist

- En för hög F-skattedebitering påverkar företagets likviditet. Kontrollera därför om den nya årsdebiteringen verkar vara rätt med hänsyn till den budget som tagits fram och det resultat man beräknar för verksamheten under det kommande året, säger Peter Nilsson, Skattejurist LRF Konsult.

Se över din f-skatt

Om den debiterade F-skatten är för hög kan en ansökan om ändrad debitering göras till Skatteverket. Använd Skatteverkets e-tjänst ”preliminär självdeklaration” eller skicka in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer (SKV 4314) eller Preliminär inkomstdeklaration 2 för juridiska personer (SKV 4313).

- Till ansökan måste ett nytt underlag för beräkningen av den nya F-skatten lämnas in. Tänk på att ansökan om ny F-skattedebitering kan göras i princip när som helst. Skulle kvarskatt ändå uppstå kan kostnadsränta undvikas genom att göra en kompletteringsinbetalning i rätt tid, säger Peter Nilsson.

Har du frågor om f-skatt? Tveka inte att kontakta ett kontor nära dig för rådgivning.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.