VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Vad är bäst – att ta utdelning eller amortera av lånen?

Med nya 3:12-regler blir utdelning dyrare. Bör du lägga pengarna på amorteringar i stället?

Peter Nilsson, Skattejurist

Skattesatsen på kapitalbeskattad utdelning från fåmansföretag kommer med stor sannolikhet att höjas från 20 till 25 procent 2018. Under förutsättning att bolaget har utdelningsbara medel kan det därför vara intressant för en fåmansföretagare att under 2017 ta så stora utdelning som möjligt från sitt bolag. Vad gäller för ditt företag?

Inom kort väntas regeringen lägga fram förslag som begränsar rätten att göra avdrag för ränteutgifter för bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar.

- Om bolaget har skulder bör man fundera på om det är bättre att använda medlen för att amortera av skulderna istället för att ta utdelning. Det kan därför vara klokt att vänta med att fatta beslut om utdelning till dess att ett konkret förslag har presenterats. Ett sådant beslut kan fattas på en extra bolagsstämma under hösten 2017, säger Peter Nilsson Skattejurist på LRF Konsult.

När man har fått överblick över vilka skattemässiga konsekvenser de olika förslagen får i det enskilda fallet är det lättare att fatta beslut om eventuell utdelning.

Kontakta en rådgivare på LRF Konsult för att få hjälp.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.