Ekonomisk rådgivning

Framgångsrika företagare brinner för sin idé och lägger ned mycket kraft på sitt företagande. Framgångsrika företagare kan också sina siffror.

Det gäller att ha kontroll över ekonomin för att kunna se potentialen att utveckla företaget. LRF Konsult erbjuder ekonomisk rådgivning - som hjälper dig att få kontroll på din verksamhet och minimera administrationstiden. Med det i bakfickan hjälper vi dig också gärna att se potential i att utveckla din affär och ditt företag.

Vad du får

  • Konkurrensanalys och lönsamhetstal för din bransch
  • En långsiktig budget som hjälper dig styra och nå dina mål
  • Investeringsunderlag till banker och investerare
  • Kassaflödesanalys som ger dig kontroll över företagets likvida medel och styrning mot målet

Så arbetar vi med rådgivning i företagsekonomi

LRF Konsult har ett datalager som genom åren har samlat in branschspecifik statistik inom företagsekonomi. Inom vår ekonomiska rådgivning tillåter detta oss att göra heltäckande konkurrentanalyser. Detta ger dig en unik inblick och förståelse vart ditt företag har förbättringspotential - i jämförelse med konkurrerande företag. Vilka lönsamhetstal kan du jämföra dig med och uppnå i din bransch?

Vi hjälper dig även att blicka framåt, en budget som följs upp under året hjälper dig att nå dina mål. Självklart är budgetarbetet en viktig del när du funderar på en investering men även under normala år är det klokt att arbeta efter en budget.

Nya företag

För nystartade företag hjälper vi till med affärsplan och de kalkyler och budgetar som ofta behövs. Vi är gärna med som bollplank för nystartade företag och hjälper till med rådger företagsekonomiska frågor såsom att strukturera upp adminstrationen.

Investeringar

Har du investeringsplaner tar vi fram proffsiga underlag som du kan ta med till banken. Är likviditeten dålig finns handfasta råd som gör den bättre. Vi beräknar nyckeltal och analyserar företagets starka och svaga sidor, allt för att du ska få ett framgångsrikt företag.

Kassaflödesanalyser

Som företagare är det viktigt att hålla koll på företagets kassaflöde, dvs förändringen i likvida medel. En kassaflödesanalys visar om företaget har ett stabilt och positivt kassaflöde som kan generera framtida vinster.

Skatterådgivning

Med större vinstmedel ökar möjligheterna, för både företaget och dig som företagare. I takt med att företagets vinst ökar blir skatterådgivningen ett viktigt inslag. Med rätt rådgivning vad gäller både företagsutveckling och skatteoptimering får vi hållbara och vinstgenererande företag.

Låt oss hjälpa dig med företagsekonomisk rådgivning

Fyll i formuläret nedan för att få hjälp med företagsekonomisk rådgivning. Vi finns på 130 orter, vilket gör att att vår ekonomiska rådgivning oftast finns där du befinner dig. 

Kontakta oss