Budget

De företagare som har bäst förutsättningar att lyckas håller noga koll på omvärlden och de faktorer som påverkar företaget och är snabba på att anpassa sig efter dessa förutsättningar.

I en resultatbudget ser du vilket resultat du kan förvänta dig av din verksamhet. Den ger dig också möjlighet att göra justeringar i farten för att säkerställa årets resultat i tid. Det är också bra att göra en likviditetsbudget så att du kan förutse om checkkrediten behöver höjas eller hur en investering påverkar likviditeten.

Kontakta oss