Jämför dig med andra

Vårt datalager ger dig möjlighet att jämföra dig med likartade företag.

Det ger dig en mycket bra bild över den aktuella lönsamheten. Jämförelsen kan göras oberoende om du har din bokföring hos oss eller inte. Grundkravet är att du har din bokföring upplagd på data samt att du använder EU-baskontoplanen. Vi kan ge en intressant sammanställning av branschnyckeltal.

Vad du får

  • En sammanställning över branschens nyckeltal
  • Insikt i vilka intäkter, kostnader och produktionsvärde du borde kunna sikta på
  • Tillgång till vår unika kompetens om ägarledda företag

Jämförelsen visar hur ditt företags intäkter och kostnader är jämfört med de mest framgångsrika respektive mindre framgångsrika. Vi ger en överskådlig information om vilka områden som är ditt företags styrkor respektive svagheter samt information om ditt företags ekonomi och hur dina produktionsnyckeltal ser ut.

Med LRF Konsults datalager har du också möjlighet att ta reda på om dina intäkter och kostnader är högre eller lägre än andra i din region eller i hela landet. Eller kanske funderar du på att investera nytt? Hör med ditt närmsta LRF Konsultkontor för en jämförelse med andra.

Kontakta oss