Lönekonsulter

Lön är ett kärt ämne. Som företagare är det självklart viktigt att ha god ordning i redovisningen men minst lika viktigt är det att betala ut rätt lön vid rätt tidpunkt till sina anställda.

LRF Konsult har lång erfarenhet av att sköta kunders lönehantering och nu har vi även fått en kvittens på den kompetens inom lön våra lönespecialister besitter.

Auktoriserad Lönekonsult som kvalitetsstämpel

Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, har instiftat en ny auktorisation; Auktoriserad Lönekonsult. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kvalitet, kompetens och erfarenhet. I april 2016 blev våra första lönekonsulter inom LRF Konsult auktoriserade enligt denna standard. De allra första auktoriserade lönekonsuler i hela Sverige.

För att bli en auktoriserad lönekonsult måste man ha utbildat sig inom ekonomi. Du behöver även ha flera års praktiskt erfarenhet som lönekonsult för att kunna ansöka om medlemskap hos SRF. 

Är du intresserad av att bli lönekonsult eller lönespecialist? Vi söker ständigt nya specialister inom lön. Låt jobbet hitta dig genom att du startar en prenumeration på våra lediga jobb» 

Låt våra lönespecialister hålla koll på er lön

Våra lönekonsulter kan bland annat hjälpa till med:

 • Månatlig lönehantering
 • Hjälpa till vid utbetalning
 • Upprätta arbetsgivardeklarationer varje månad
 • Hantera semesterårsskifte
 • Hantera kontrolluppgifter
 • Svara på frågor från myndigheter
  (ex Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten)
 • Svara på statistikfrågor från bl.a. Svenskt Näringsliv
 • Rapportera in Rekvirering till Arbetsförmedlingen
 • Andra lönerelaterade uppgifter.

Här bredvid kan du läsa mer om våra tjänster inom lönehantering.

Kontakta oss

Tjänster inom Lönehantering

Lönetjänst

Lönerådgivning