Lönerådgivning

Lön är ett område fullt av olika regelverk. Det är många löpande frågor som ska hanteras såsom tidrapporter, reseräkningar, bonusar, nyanställning och förmåner.

Det gäller att vi har bra rutiner och arbetar på rätt sätt, att vi har koll på kollektivavtal, skatteregler, sekretessregler, lönearter, semesterregler, personalförsäkringar och mycket annat.

På LRF Konsult har vi många duktiga rådgivare inom lön. För dig som vill sköta företagets löner själv, men som ibland behöver stöttning i lönefrågor, tag kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan vara bollplank till ditt företag. Vi har även auktoriserade lönekonsulter som tillsammans med våra övriga rådgivare inom lön arbetar kvalitetssäkrat enligt SALK, Standard för Auktoriserade Lönekonsulter.

Kontakta oss