Löneadministration

Behöver du hjälp med din löneadministration? Hos LRF Konsult får du hjälp av auktoriserade lönekonsulter som har gedigen erfarenhet av att sköta lönehantering. Vi kan hjälpa dig oavsett dina behov.

Lön är ett område fullt av olika regelverk. Det är många löpande frågor som ska hanteras såsom tidrapporter, reseräkningar, bonusar, nyanställning och förmåner. Det gäller att ha koll på kollektivavtal, skatteregler, sekretessregler, lönearter, semesterregler, personalförsäkringar och mycket annat.

Med vår lönetjänst är lönerna säkra

Lönen ska betalas ut varje månad och redovisas korrekt, inget får gå fel. Låter det stressigt? Nej, inte när man jobbar med det varje dag. Vår lönetjänst innebär att du får en komplett löneadministration - med säker hantering och rapportering av företagets löner. Det gör att du alltid har tillgång till den kompetens som behövs och du behöver inte oroa dig för hur lönerna ska skötas vid sjukdom eller semester. Om du endast vill ha hjälp med vissa delar av lönehanteringen så är det inget problem, vi anpassar tjänsten efter dina önskemål.

Vad du får

  • Säker hantering och rapportering av företagets löner.
  • Specialiserade lönekonsulter som hjälper dig med alla frågor kring lön, ekonomi och skatt.
  • En flexibel lösning som anpassas efter dina behov

Administration av lön med total kontroll

Tjänsten löneadministration bygger på en metodik som förutser och eliminerar tänkbara felkällor. Genom ett avtal där det tydligt framgår vem som gör vad och när, kan hela processen kontrolleras både i förväg och efterhand. Tjänsten innebär också att du alltid har tillgång till specialistkompetens och alltid är uppdaterad på aktuella förändringar inom lön, skatter och ekonomi.

Lönekonsulter som tar helhetsansvaret

Våra lönekonsulter sköter allt från beräkning och utbetalning av lön, till bokföring och rapportering till Skatteverket. Det enda du behöver göra är att hålla oss informerade om vilken lön du tänker betala ut till dig och dina medarbetare. 

Du frigör personal/resurser, samtidigt som du sparar in kostnader för utbildning, semestervikarier och IT-utveckling. Du har också möjlighet att bygga ut eller förändra tjänsten skalenligt efter dina resurser och behov. Kontakta oss, så berättar vi mer om vår löneadministration och om hur vi på andra sätt gör det lättare att vara företagare.

Kontakta oss