Kontorstjänst

Är du en av de många företagare som upplever att tiden inte räcker till att utföra både de egentliga arbetsuppgifterna och den ekonomiska administrationen?

Då kan LRF Konsults kontorstjänst vara ett alternativ för dig. Kontorstjänsten innebär att vi tar vår kompetens med oss och flyttar in på ditt kontor. Ditt företags behov styr hur ofta vi kommer och hälsar på, det kan handla om allt från en gång i månaden upp till några dagar i veckan.

Vad du får

  • Hjälp med hela ekonomin på plats hos dig.
  • En kompetent ekonomikonsult att bolla vardagliga ekonomiska frågor med.
  • Lugn och ro, så du kan fokusera på intäktsskapande arbetsuppgifter.

Vår ekonomikonsult hjälper till med den löpande ekonomiska administrationen, som t ex bokföring, fakturering, lönehantering och reskontrahantering. Arbetsuppgifterna omfattar allt från att samla och sortera kvitton, lägga in siffror på rätt plats i bokföringsprogrammet enligt kontoplanen, till att hantera löner, sociala avgifter och andra skatter. Vanligtvis hjälper vi även till med att ta fram månadsrapporter och underlag inför bokslut och årsdeklaration.

Den främsta fördelen med denna lösning är naturligtvis att du kan känna dig trygg med att all ekonomisk administration hanteras på rätt sätt, så att du kan lägga mer fokus på det viktiga – att utföra dina egentliga arbetsuppgifter och skapa intäkter.

Många upplever det också som betydelsefullt att få någon att bolla specifika företagsekonomiska frågor med. I takt med att vår ekonomikonsult lär sig ditt företag kommer hon/han i ökande grad kunna bidra med lösningar som förenklar och förbättrar ditt företags ekonomi.

Vår kontorstjänst är enkel och kostnadseffektiv. Du slipper personalansvar och betalar bara för den tid och de uppgifter du behöver hjälp med. Låt oss berätta mer om hur lätt det är att komma igång med kontorstjänsten. Klicka på din närmaste kontakt här till höger.