Bokslut

Vid räkenskapsårets utgång ska räkenskaperna avslutas i ett bokslut. Beroende på företagsform och storlek på företaget är de formella kraven lite olika men sammantaget innebär det en sammanställning av företagets transaktioner som presenteras i en balans- och resultaträkning. Men ett bokslut kan vara så mycket mer än ett papper i handen.

Det är många frågor att ta hänsyn till och redovisningssystem att välja mellan med olika fördelar och nackdelar. Våra rådgivare är både duktiga specialister och engagerade affärspartners. Låt oss hjälpa dig göra siffrorna levande och användbara för att du ska nå dina mål.

Vad du får

  • Marknadens bästa bokslutsmöte. Våra kundansvariga tar tillsammans med dig fram den viktigaste informationen från ditt bokslut.
  • En engagerad samtalspartner där en stor del av bokslutsmötet handlar om hur du når dina ekonomiska mål.
  • En kvalitetssäkrad bokslutsrapport.
  • Tillgång till specialister som hjälper dig med alla frågor kring lön, ekonomi och skatt.

Bokslutsrapporten är din kvalitetsstämpel

Hos oss får du en Bokslutsrapport i samband med att vi gjort ditt bokslut. Bokslutsrapporten är det nya kvalitetsbeviset för ditt företags redovisning och bekräftas med en skriftlig bokslutsrapport enligt internationell standard. Bokslutsrapporten upprättas av våra auktoriserade redovisningskonsulter och innebär att vi tar ansvar för att lagar och andra normer följs. Allt för att du ska kunna känna dig lugn och trygg.

Vilket redovisningssystem ska du välja?

För mindre företag som drivs som enskilda firmor och använder kontantmetoden kan med fördel ett förenklat årsbokslut upprättas. Det finns dock aspekter som bör diskuteras med rådgivaren innan man väljer att upprätta ett förenklat årsbokslut då det kan påverka vissa periodiseringsmöjligheter.

Vill du veta hur företaget går varje månad - eller i efterhand när resultatet är ett faktum?

Förutom årsbokslutet är det vanligt att man som företagare vill ha koll på sina siffror i god tid före räkenskapsåret är slut. Vår tjänst provbokslut som innefattar både en prognos för företagets vinst samt en analys av företagets skattesituation är en uppskattad tjänst. Du får ett mycket bra beslutsunderlag i god tid före räkenskapsåret är slut, till exempel om du går i tankar att nyinvestera. Framgångsrika företagare har koll på sina siffror löpande, och styr verksamheten efter dem.

Kontakta oss