VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Skicka in årsredovisningen till Bolagsverket i rätt tid

Alla aktiebolag måste efter varje räkenskapsårs utgång upprätta en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Senast sju månader efter räkenskapsårets utgång ska årsredovisningen ha inkommit till Bolagsverket. 

För aktiebolag med bokslutsdag 31 december 2014 ska årsredovisningen ha kommit in till Bolagsverket senast den 31 juli 2015.

Nedan följer exempel på sista inlämningsdag för några av de vanligaste räkenskapsåren:  
Räkenskapsår Inkommit senast
2013-10-01 - 2014-09-30

måndag
4 maj 2015

2014-01-01 - 2014-12-31 fredag
31 juli 2015
2014-05-01 - 2015-04-30 måndag
30 november 2015


I det fall aktiebolagets årsredovisning inte skickas in i rätt tid måste företaget betala en förseningsavgift. Värt att notera är att den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall kan åtalas för bokföringsbrott.

De olika förseningsavgifterna för privata aktiebolag framgår nedan;  
Förseningsavgift 1 5 000 kronor

Förseningsavgift 2 - försening mer än två månader
5 000 kronor

Förseningsavgift 3 - försening mer än fyra månader
10 000 kronor