Bokslutsrapporten – ditt företags kvalitetsstämpel

Bokslutsrapporten kan bara göras av en auktoriserad redovisningskonsult och är en kvalitetsstämpel för ditt företags redovisning. Bokslutsrapporten kan upprättas för alla företagsformer vilket möjliggör kvalitetssäkring även av företag som startar i en annan form än aktiebolag, exempelvis enskild firma eller handelsbolag.

I takt med att samhället förändras och digitaliseras ställs det allt högre krav på att ditt företags redovisning är korrekt och framförallt, att rapportering till banker och andra intressenter sker i närtid.

Anlita en auktoriserad redovisningskonsult för din redovisning

Historiskt sett har revision varit det enda alternativet för en oberoende granskning av ett företags redovisning och rapportering. Idag finns det sedan några år tillbaka ett alternativ som har kommit att bli det självklara valet för många av landets småföretagare – att man anlitar en auktoriserad redovisningskonsult som skriver en bokslutsrapport.

För många företagare agerar en auktoriserad redovisningskonsult som företagets ekonomichef och är alltifrån ett bollplank vid investeringstankar och upplägg av effektiva ekonomisystem till den som utför den löpande redovisningen. Däremellan upprättar även redovisningskonsulten kassaflödesanalyser, bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Redovisningskonsulten är även en viktig partner i framtidsdiskussioner rörande exempelvis budget och affärsutveckling.

Säkerställ kvalitén med en bokslutsrapport

Den auktoriserade redovisningskonsulten arbetar enligt REKO (Svensk standard för redovisningstjänster). Genom att följa standarden säkerställs kvalitén i redovisningen redan i det löpande arbetet vilket gör att rapportering kan ske i nära anslutning till aktuellt period- eller årsbokslut. Värdet av en bokslutsrapport är större desto närmare i tiden den upprättas. En rapport som avser verksamhetens utfall fyra- fem månader tillbaka i tiden tillför ett mindre värde som beslutsunderlag för framtida strategier, än vad en rapport som upprättas direkt i anslutning till periodens slut gör.

 

Fakta om revisionskrav i aktiebolag

  • Ett aktiebolag behöver inte ha revisor om två av de tre kraven nedan är uppfyllda
  • Bolaget har inte fler än 3 anställda
  • Omsättningen är inte mer än 3 miljoner
  • Balansomslutningen är inte mer än 1,5 miljoner.

Bokslutsrapporten är ett bra verktyg

Genom att en auktoriserad redovisningskonsult upprättar en bokslutsrapport för ditt företag i samband med års- eller periodbokslut ökar förtroendet för ditt företags redovisning hos banker, myndigheter och andra intressenter. Bokslutsrapporten är en kvittens på att ditt företags redovisning håller hög kvalité och att rapporteringen är tillförlitlig. Ett bra verktyg för banker och kreditinstitut med andra ord. 

Undersökningar visar att de företag som har en auktoriserad redovisningskonsult och får en bokslutsrapport tillhör dem som har högst kreditvärdighet i upplysningsföretagens mätningar och analyser.

Vi har auktoriserade redovisningskonsulter

Om du inte redan har en auktoriserad redovisningskonsult, ta kontakt med en redan idag! Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. 

Kontakta oss