Har du rätt kontotabell?

Kontotabellen hjälper dig att sortera affärshändelserna på rätt sätt. En företagsanpassad kontotabell underlättar upprättandet av bokslut, uppföljningen, nyckeltalsanalys med mera.

Sverige är unikt eftersom flera delar av samhället gått samman och tagit fram en gemensam kontoplan. Detta görs genom BAS-intressenternas Förening. Föreningens medlemmar är förutom LRF Konsult bland annat Svenskt Näringsliv, FAR, SRF, Skatteverket och Bokföringsnämnden.

LRF Konsult är medlem i BAS-kontogruppen som ansvarar för den svenska standarden.

För mer information www.bas.se

Kontakta oss