Momsredovisning och momsdeklaration

LRF Konsults redovisningskonsulter har stor erfarenhet av momsredovisning och hjälper dig att redovisa momsen på rätt sätt.

Avdrag i din momsdeklaration

Det kan handla om allt från i vilken redovisningsperiod utgående eller ingående moms ska beräknas och redovisas till vilka uppgifter en faktura ska innehålla för att godtas som ett underlag för avdrag i din momsdeklaration.

Momspliktig eller momsfri verksamhet?

Om du har så kallad blandad verksamhet, dvs. bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet, kan vi hjälpa dig att beräkna hur stor del av den ingående momsen som är avdragsgill. Detta kan exempelvis bli aktuellt för den som vid sidan av sin ordinarie momspliktiga verksamhet hyr ut permanentbostäder. För sådan uthyrningsverksamhet är det inte möjligt att dra av ingående moms.

Ej avdragsgill moms

För upplåtelse av fastigheter gäller normalt att upplåtelsen är momsfri, vilket innebär att den ingående momsen inte är avdragsgill. Undantag från denna huvudregel gäller exempelvis jordbruksarrenden och rumsuthyrning i hotellrörelse, t.ex. bed & breakfast.

Frivillig skattskyldighet till moms

Om upplåtelsen avser lokaler är den normalt momsfri men kan under vissa förutsättningar vara momspliktig enligt reglerna för s.k. frivillig skattskyldighet. Tänk på att om någon av förutsättningarna inte är uppfylld är uthyrningen momsfri vilket medför att den ingående momsen inte får dras av, i likhet med annan momsfri fastighetsuthyrning. Det kan alltså få stora konsekvenser om man förbiser något i förutsättningarna för frivillig skattskyldighet.

Vad kan LRF Konsult hjälpa mig med?

Det finns en stor mängd frågor, utöver ovanstående, som du som företagare kan råka ut för när det gäller momsredovisningen. Är det inte någon av ovanstående frågor är det kanske frågor om EU-handel, periodisk sammanställning för EU-moms eller jämkning av ingående moms. Vanliga frågor är också vad som räknas som stadigvarande bostad (för vilken ett särskilt avdragsförbud gäller) och frågor angående momsavdrag för anskaffning av personbilar och motorcyklar (t.ex. vissa fyrhjulingar).

Kontakta oss