Skatterådgivning

Sverige mår bra av att företag växer och utvecklas. För dig som driver företag är det en självklarhet att skatteplanera smart. Fusk? Nej, långsiktig tillväxt vinner alla på.

Av erfarenhet vet vi att egna företagare är den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Som kund hos LRF Konsult får du hjälp att planera ditt skatte- och avgiftsuttag. Basen för skatteplaneringen finns i företagets bokslut där det ekonomiska resultatet beräknas. Vi hjälper dig att göra rätt avvägningar, betala rätt skatt och ta ut rätt lön.

Att ta ut en lön som säkerställer att du får möjlighet till sjukpenning och en god pension när den tiden kommer är viktig både för dig och dina närmaste. Vi har full koll på alla regler och hjälper dig att ta rätt beslut, som om en del av inkomsten ska tas ut som kapitalinkomst eller behållas i företaget med låg eller ingen beskattning, så kallat företagssparande.

Vi arbetar ofta långsiktigt och strategiskt med våra företagare för att säkerställa en optimal skattestrategi med hänsyn till företagets cykel, livssituation, pension mm. Detta görs ofta genom att vi har ett långsiktigt samarbetsavtal där vi hjälper till med bokslut, deklaration och skatter.

Självklart hjälper våra ekonomer och skattejurister också gärna till med specifika skattefrågor.

Kontakta oss