Deklaration

Vid verksamhetsårets slut sammanställs årets siffror i ett bokslut och årsredovisning och en deklaration ska tas fram. Våra skattexperter kan göra stor skillnad inkomstdeklarationen för både företag och privatpersoner med enskild näringsverksamhet.

Utmaningar med inkomstdeklarationen

När inkomstdeklarationen ska fyllas i, eller självdeklarationen som den även kallas, kan det finnas utmaningar för både aktiebolag, fåmansföretag och privatpersoner med enskild firma. Skattereglerna ändras från år till år och det är inte lätt att hänga med. Vad gäller exempelvis för avdrag av inventarier, glasögon, bil, traktamente och konferenser och mobil?

Det är viktigt att du gör avdrag för de utgifter du har haft i firman på bästa sätt, gör bästa möjliga avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond för att reglera din inkomst, liksom avdrag för egenavgifter. Mycket att hålla reda på? Inte när man gör det varje dag. 

Vi hjälper er genom deklarationsdjungeln

Låt våra rådgivare ta helhetsansvaret över er deklaration - vi ser till så du inte missar några möjligheter till avdrag och att du optimerar din skatt. LRF Konsult hanterar både bokslut, inkomstdeklarationen och ser till så att rätt skatt betalas. Om ni saknar deklarationsombud har vi även möjlighet att vara ert ombud. Då hjälper vi till att fylla i er deklarationsblankett elektroniskt direkt hos Skatteverket.

Vad du får

  • En fullständig och korrekt deklaration.
  • Optimal hantering av avdrag och skatter.
  • Tillgång till specialister som hjälper dig med alla frågor kring lön, ekonomi och skatt.

Typer av deklarationer

Deklaration för enskild näringsverksamhet / privatpersoner

En stor del av skatteplaneringen för enskild näringsverksamhet (enskild firma) görs i samband med att deklarationen upprättas. Det är då man bestämmer hur skatteplaneringsverktygen ska användas, som exempelvis räntefördelning, periodiseringsfond, expansionsfond och skogsavdrag. 

Deklaration för aktiebolag

Driver du företaget i aktiebolagsform hjälper vi dig att hålla koll på utdelningsmöjligheter och 3:12-regler.

Deklaration för fåmansbolag

Är du delägare i ett fåmansföretag ska du deklarera genom blankett K10, där det beräknas hur hög kapitalbeskattad utdelning du kan ta ut från företaget för beskattningsåret. Från 2018 kan nya regler införas, bland annat att skattesatsen inom gränsbeloppet höjs från dagens 20 till 25 procent. Det skulle innebära att många fåmansföretagare inte kan ta ut lika höga belopp till kapitalbeskattning jämfört med vad som gäller enligt dagens regler.

Preliminär inkomstdeklaration

Varje år gör Skatteverket en ny F-skattedebitering för b.la. enskilda näringsidkare och aktiebolag. Den preliminära inkomstdeklarationen är ett underlag som används för att bestämma den debiterade preliminära skatten. Om den debiterade F-skatten är för hög kan man ansöka om ändrad debitering till Skatteverket.  

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer hur vi kan hjälpa ert företag med deklaration - fyll i formuläret nedan, så återkommer våra rådgivare inom kort.

Kontakta oss