Skatterådgivning för skogsägare

Få näringsgrenar arbetar under så turbulenta förhållanden som skogsbruket med snabba kast i konjunkturen och påverkan av yttre omständigheter som stormar, bränder och insektsangrepp.

Skogsbruket har dessutom en omloppscykel som skiljer sig från övriga branscher. Med en tidsperiod om 80 – 100 år från plantering till avverkning. Den samlade inkomsten från verksamheten kommer således inte årligen utan kanske en gång per generation.

Dessa omständigheter har medfört särskilda beskattningsregler. Reglerna är inte enkla men rätt tillämpade kan skogsägaren få ett bra ekonomiskt utfall vid försäljning av bland annat skogsprodukter från fastigheten.

Genom att deklarera inkomsten som aktiv näringsverksamhet under brytpunkten får man en rätt beskattad arbetsinkomst med bra sociala förmåner. Om man använder sig av räntefördelningen blir skatten lägre men samtidigt får man inga sociala förmåner. Ett alternativ för den med stora löner från annat håll. Sparande av obeskattade eller lågbeskattade vinstmedel i företaget inför t.ex. investeringar eller för att hålla lånen nere kan ske genom skogskonto, periodiseringsfond eller expansionsfond.

Våra skatteexperter kan det här med skogsbeskattning och hjälper dig gärna med att pussla ihop en optimal lösning för just din situation.

Digital Skogsägare - hur enkelt som helst

 

Kombinera nya digitala verktyg som ger dig ordning och reda i din skogsfastighets ekonomi på ett enkelt sätt. Prova gratis under 30 dagar! 

Bli Digital Skogsägare nu>>

 

Kontakta oss