"Agilitymålet" - Kammarrätten delar LRF Konsults uppfattning

Förvaltningsrätten i Göteborg fann i en uppmärksammad dom den 16 mars 2015, mål nr 2470-14, att agility är en idrottslig verksamhet och att det därför ska vara moms med 6 % när någon hyr ut anläggning till utövare av agility.

Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg och menade att agility inte är idrott i momslagens mening och det därför ska vara 25 % moms på uthyrningen.

Kammarrätten har i dom den 26 september 2016, mål nr 2385-15, instämt i förvaltningsrättens bedömning. Det innebär att agility är idrottslig verksamhet och att det ska vara 6 % moms när inomhus- eller utomhusanläggning för agility hyrs ut i momspliktig verksamhet.

Ombud för den skattskyldige var skattejuristen Fredrik Rosén, LRF Konsult.

Kontakta oss