Bil i företaget - är det ekonomiskt rätt eller bör den vara privat?

Som företagare oavsett om du har aktiebolag eller enskild näringsverksamhet, kan du välja att låta företaget stå för den bil som används i verksamheten men även används privat.

Att ha bil i företaget och utnyttja bilförmån medför ofta svåra bedömningar. Här får tips om hur du kan göra.

Står företaget för bilen får du också avdragsrätt för alla kostnader som är förknippade med innehavet som exempelvis skatter, försäkringar, räntor, reparationer, servicekostnader med mera. Till exempel om du har en leasingbil och den används i en momspliktig verksamhet får företaget lyfta 50 % av den ingående momsen på leasingavgiften samt hela momsen på driftskostnaderna.

Då ska bilförmån tas upp

Bilförmån ska tas upp om företagets bil används för privat bruk i mer än ringa omfattning. Enligt Skatteverket innebär ringa omfattning mer än 100 mil eller fler än ett fåtal tillfällen, högst tio tillfällen, under året. Om du inte använder bilen privat eller bara i liten omfattning måste du kunna bevisa detta.

Säkert sätt att visa att bilen endast används i företaget

I realiteten är det du som företagare som måste kunna visa att bilen inte används privat eller bara i ringa omfattning. Det bästa och absolut säkraste sättet att visa att du inte har använt bilen privat eller bara i liten omfattning är att föra körjournal. Den ska föras löpande och bör enligt Skatteverket innehålla följande uppgifter; mätarställning vid årets början och slut, datum och mätarställning vid varje resas början och slut, antal kilometer, var tjänsteresan börjar och slutar samt ärende likväl som vilka orter/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor).

Bilförmån gör att du kan använda bilen privat

Bilförmånen är en schablonbeskattning som inte påverkas av i vilken utsträckning du använder bilen privat. En stor andel privatkörning kan därför vara en anledning till att låta företaget stå för bilen. En tumregel är att om det privata användandet uppgår till 1 600 mil eller mer per år kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att låta företaget stå för bilen. På samma sätt innebär en omfattande användning av bilen i verksamheten ett skäl att låta företaget stå för bilen.

Kan det vara bättre att ta ut högre lön/större överskott från verksamheten och stå för bilen privat. Hur beräknas biförmånen och vilka krav ställs på biljournalen? Kontakta ditt närmaste LRF Konsult kontor så hjälper vi dig med din bil och vad som passar dig bäst utifrån din situation och ditt företag.