Dags att träffas för att planera din skatt

En stor del av skatteplaneringen görs i samband med att deklarationen upprättas, men för att få en optimal skatteplanering rekommenderar vi att du som företagare redan under hösten gör en översyn av hur verksamheten ligger till och hur din situation som företagare ser ut.

Detta gäller dig som har enskild näringsverksamhet

En stor del av skatteplaneringen för enskild näringsverksamhet görs i samband med att deklarationen upprättas. Det är då man bestämmer hur skatteplaneringsverktygen, så som skogsavdrag, räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond ska användas. Det är också i samband med deklarationen som man tar beslut om insättning på skogskonto ska göras.

Vissa planeringsverktyg kan inte användas efter inkomstårets slut. Du som företagare bör därför under hösten göra ett preliminärt bokslut och bestämma om några ytterligare åtgärder ska göras under inkomståret. Det kan exempelvis vara uttag från skogskonto eller uttag från en betalningsplan hos virkesköpare. Andra åtgärder som påverkar det skattemässiga resultatet kan också vara om inventarieinköp ska ske före eller efter årsskiftet. Vid höstsamtalet kan det också vara lämpligt att se över om inbetalning till pensionssparande ska göras innan årsskiftet.

Detta gäller dig som är delägare i aktiebolag

Som delägare i ett aktiebolag är en stor fråga innan årsskiftet om rätt lön har tagits ut från aktiebolaget. Löneuttaget styr bland annat den sjukpenninggrundande inkomsten liksom hur stor inbetalning du får till den statliga pensionen. Löneuttaget kan även styra hur stor kapitalbeskattad utdelning du kan ta från ditt bolag kommande år. Om ditt löneuttag är tillräckligt stort får du lägga hälften av löneutbetalningarna till gränsbeloppet för kapitalbeskattad utdelning. Det är utbetalda löner under 2016 som styr hur stort lönebaserat utrymme du får 2017.

För att få räkna med det lönebaserade utrymmet för utdelning måste du under 2016 tagit ut en lön på:

  • 355.800 kronor ökat med fem procent av den kontanta lönesumman i företaget eller
  • 569.280 kronor.

Det kan även vara en god idé att se över att du utnyttjat förmånspaketet på bästa sätt. Har du låtit företaget betala ditt gymkort? Har ni utnyttjat möjligheterna till personalfester etc.

Har du frågor runt skatteplaneringen eller vill boka ett möte hör av dig till dig rådgivare.