Dags att boka in ett möte för att prata skatteplanering?

En stor del av skatteplaneringen görs i samband med upprättande av deklarationen men för att få en optimal skatteplanering är det lämplig att redan under hösten göra en översyn hur verksamheten ligger till och hur din situation som företagare ser ut.

För dig som driver enskild näringsverksamhet

En stor del av skatteplaneringen för enskild näringsverksamhet görs i samband med att deklarationen upprättas. Det är då man bestämmer hur skatteplaneringsverktygen ska användas, som exempelvis räntefördelning, periodiseringsfond, expansionsfond och skogsavdrag. Det är också i samband med deklarationen som man bestämmer om insättning på skogskonto ska göras.

Preliminärt bokslut

Vissa planeringsverktyg kan dock inte användas efter inkomstårets utgång. Därför rekommenderar vi dig som företagare att redan under hösten göra ett preliminärt bokslut och bestämma om några ytterligare åtgärder ska göras under inkomståret. Det kan vara åtgärder som påverkar det skattemässiga resultatet som om ett inventarieinköp ska ske före eller efter årsskiftet. Det kan också vara uttag från skogskonto eller uttag från en betalningsplan hos virkesköpare. Vid höstsamtalet kan det också vara lämpligt att se över om inbetalning till pensionssparande ska göras innan årsskiftet.

För dig som är delägare i aktiebolag

Som delägare i ett aktiebolag är en stor fråga innan årsskiftet om man har tagit rätt lön från sitt aktiebolag. Löneuttaget styr bland annat den sjukpenninggrundande inkomsten samt hur stor inbetalning du får till den statliga pensionen. Löneuttaget kan även styra hur stor kapitalbeskattad utdelning du kan ta från ditt bolag kommande år. Om ditt löneuttag är tillräckligt stort får du lägga hälften av löneutbetalningarna till gränsbeloppet för kapitalbeskattad utdelning. Det är utbetalda löner under 2016 som styr hur stort lönebaserat utrymme du får 2017.

För att få räkna med det lönebaserade utrymmet för utdelning måste du under 2016 tagit ut en lön på:

– 355.800 kronor ökat med fem procent av den kontanta lönesumman i företaget eller
– 569.280 kronor.
Det kan även vara en god idé att se över att du utnyttjat förmånspaketet på bästa sätt. Har du låtit företaget betala ditt gymkort? Har ni utnyttjat möjligheterna till personalfester etc.

Prata med din rådgivare idag

Planeringen är a och o. Så ta kontakt med din rådgivare redan idag för att få hjälp med en bra översyn av hur din verksamhet ligger till så du hinner göra eventuella investeringar eller justeringar innan årsskiftet.