VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Tio enklaste deklarationstipsen du som företagare inte vill missa

Det börjar bli dags att göra deklarationen för inkomståret 2017. Här får du listan med de 10 viktigaste avdragen för dig som företagare. Gå igenom listan och se vilka avdrag du har rätt till. Behöver du hjälp med årets deklaration. Fyll i formuläret nedan.

Bli kontaktad
 1. Som företagare får du avdrag för resor i näringsverksamheten med din privata bil med 18:50 kronor /mil. 
 2. Har du använt din privata släpvagn under körning i näringsverksamheten kan du yrka ett s.k. förslitningsavdrag med ett skäligt belopp. Enligt en kammarrättsdom fick en egenföretagare avdrag med 3 kr per mil för slitage på sitt privata skåpsläp som han använt för körning i för företagets räkning.
 3. Tänk på att om du som enskild näringsidkare kan göra avdrag för utgifter för förebyggande behandling och rehabilitering som behövs för att du ska kunna vara fortsatt yrkesverksam. Det kan handla om t.ex. utgifter för styrketräning på gym. Se till att kunna visa behovet med ett intyg från t.ex. en läkare, eller sjukgymnast.  
 4. Är inkomsten från din enskilda firma din huvudinkomst bör du se till att ha endast en karensdag i sjukförsäkringen. Det är viktigt att ha ett bra skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom. Har du 7 eller fler karensdagar bör du alltså kontakta Försäkringskassan och ändra till en dag så fort som möjligt. 
 5. Verktyg, maskiner och andra inventarier som du behöver för företagets verksamhet och som slits ut inom tre år får dras av direkt. Det saknar betydelse vad föremålet kostade vid inköpet. Det viktiga är du kan visa att livslängden är högst tre år.
 6. Har du köpt ett inventarium som kostade högst 22 400 kronor exkl. moms under 2017 får du dra av beloppet direkt. Det gäller exempelvis en mobiltelefon eller en Ipad som behövs i företagets verksamhet. Tänk på att inventarier som hör ihop på ett naturligt sätt, t ex skrivbord, stol, hyllor mm, ses dessa inköp som ett inventarium. Uppgår inköpen tillsammans till 22 400 kronor exkl. moms eller mer får kostnaden alltså inte dras av direkt. Då får du istället göra avdrag för värdeminskning varje år. Samma gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.
 7. Schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid övernattning under resor i näringsverksamheten får göras med högst 220 kronor före heldag och med 110 kronor för halv dag. Några kvitton behövs inte. Däremot är det viktigt att kunna visa att resorna verkligen har genomförts. Det kan exempelvis göras genom att upprätta en resejournal.
 8. Du får göra avdrag för faktiska kostnader för övernattning på hotell eller för annan logi under resor i verksamheten (utanför vanlig verksamhetsort). Alternativt kan du göra avdrag enligt schablon med 110 kronor per natt. Även här gäller att du ska kunna visa att resorna verkligen har företagits.
 9. Om du inte har ett särskilt inrättat kontor i bostaden men ändå arbetar hemma minst 800 timmar per år kan du få ett visst avdrag för arbete i bostaden. Avdraget är 2 000 kronor för arbete i villa och 4 000 kronor om arbetet utförts i lägenhet.
 10. Har du ett barn som arbetat i företaget får du avdrag för utbetald lön som är marknadsmässig. Det gäller endast lön som har betalats till barn som fyllt 16 år. Notera att lön till make inte får dras av i enskild näringsverksamhet.

 

Vi hjälper dig med deklarationen!

Det är lätt att deklarera, men för företagare finns det en hel del man kan påverka. Vi på LRF Konsult hjälper dig gärna att deklarera smart och se till att du betalar rätt skatt utifrån ditt företag och din situation. Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret.  

Kontakta oss

Viktiga deklarationsdatum 2018

 • 8-9 MARS finns din Inkomstdeklaration tillgänglig om du har digital brevlåda
 • 12 MARS ska du ha betalt in eventuellt underskott av slutlig skatt om du fick slutskattebesked i december
 • 15 MARS börjar skatteverket skicka ut Inkomstdeklarationer i pappersform
 • 20 MARS E-tjänsten Inkomstdeklaration öppnar
 • 2 MAJ ska deklarationen vara inlämnad till Skatteverket om du inte har anstånd
 • 15 JUNI ska deklarationen vara inlämnad om du har anstånd