Ett enda skarpt skatteförslag i vårändringsbudgeten för 2017

I vårändringsbudgeten konstaterar Regeringen bland annat att Sverige går ekonomiskt bra, att sysselsättningen är hög och att arbetslösheten sjunker. Några större reformer föreslås inte.

Endast ett konkret skatteförslag lämnas. I det föreslås att överlåtelse av fastighet genom gåva till juridiska personer ska beskattas, en s.k. kattrumpa.

- Viktigt är att förslaget innebär att fastigheter alltid ska beskattas om ersättningen överstiger fastighetens skattemässiga värde om den är en näringsfastighet eller fastighetens omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet, säger Katarina Bartels, skattejurist.

Syftet är att motverka viss skatteplanering som har varit vanligt förekommande. I första hand är det skatteplanering som går ut på att paketera en fastighet i ett bolag genom gåva från en fysisk person till dennes barns bolag och i stället för att sälja fastigheten direkt till köparen, avyttras andelarna i bolaget till förvärvaren.

- Fördelen är att förslaget inte gäller gåva mellan två fysiska personer. Därför är det fortfarande möjligt att ge bort en fastighet utan inkomstbeskattning som exempelvis generationsskiften mellan fysiska personer. Däremot medför förslaget att ett generationsskifte där en fastighet överlåts till barnens aktiebolag både försvåras och fördyras. Även om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde kommer den att beskattas, fortsätter Katarina.

Reglerna är krångliga och står du inför att generationsskifta din eller dina fastigheter kontakta en rådgivare i LRF Konsult så reder vi ut konsekvenserna för just dig
Den ekonomiska vårpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Läs mer på regeringen.se»

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor!

Katarina Bartels, Skattejurist Tfn: 08-657 47 42 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.