Förändringar av ROT och RUT i budgetpropositionen

I årets budgetproposition förslås förändringar av RUT- och ROT-avdragen. Det är både beloppsmässiga och innehållsmässiga förändringar.

RUT-avdraget
Maximalt RUT-avdrag per person och år begränsas till 25 000 kr mot idag 50 000 kr. Denna förändring berör dock inte personer som vid årets ingång fyllt 65 år. För dessa kommer maximalt avdrag alltjämt vara 50 000 kr per person och år.

Regeringen föreslår även förändringar avseende vilka tjänster som ska att omfattas av RUT-avdraget. Avdraget ska inte omfatta matlagning. Bestämmelserna om RUT-avdrag för städarbeten eller annat rengöringsarbete ändras så att avdragsrätten endast omfattar enklare städarbeten eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning. Städarbeten som inte ska omfattas av RUT-avdraget är enligt regeringen sådant arbete som utförs med städutrustning eller annan kringutrustning som är mer avancerad och som inte är vanligt förekommande i en gemonsnittlig bostad, exempelvis rengöring av inomhuspool, rökluktssanering och golvboning med maskinutrustning.

ROT-avdraget
Subventionsgraden på ROT-tjänster sänks från dagens 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent av arbetskostnaden. Maximalt ROT-avdrag kommer dock fortsatt vara 50 000 kr per person och år. Maximalt ROT-avdrag får man således om personen köper tjänster för knappt 167 000 kr per år mot tidigare 100 000 kr per år.

 Sammanfattning      
  RUT RUT om över 65 år vid årets ingång ROT
Subventionsgrad av arbetskostnaden 50% 50% 30%
Takbelopp 25 000 kr 50 000 kr 50 000 kr

 

Maximalt belopp som kan erhållas i såväl RUT- som ROT-avdrag uppgår till totalt 50 000 kr per person och beskattningsår. En förutsättning för att erhålla RUT- och ROT-avdrag är att det finns skatter att kvitta mot. 

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Kontakta oss