Förmåner från fåmansföretag

Månadens skattefråga - September.

Utnyttjar du möjligheterna att på ett skatteeffektivt sätt ta ut förmåner från ditt fåmansföretag? Det kan exempelvis handla om skattefri motionsförmån och skattefri förmån av fri sjukvård.

Exempel på skattefri motion är motionskort, tennis, bowling, innebandy, simning etc. Golf, segling, ridning och utförsåkning accepteras dock inte av Skatteverket som en skattefri motionsförmån. Tänk på att motionsförmån och andra s.k. personalvårdsförmåner ska vara av enklare slag och rikta sig till hela personalen för att förmånen ska vara skattefri. För motionskort gäller normalt en beloppsgräns om ca 5.000 – 6.000 kronor per år.

Förmån av hälso- och sjukvård är skattefri om förmånen avser vård i Sverige som inte är offentligt finansierad eller om den avser vård utomlands. Kostnad för sådan vård är inte avdragsgill för arbetsgivaren. Det kan exempelvis gälla ögonoperationer hos privat vårdföretag. Genom bruttolöneavdrag med lämpligt belopp kan den anställde (ägaren eller annan anställd) ”byta” skattepliktig kontant lön mot skattefri förmån utan att det behöver kosta arbetsgivaren något extra. Lägg märke till att när det gäller förmån av hälso- och sjukvård behöver denna förmån inte rikta sig mot hela personalen för att den ska vara skattefri.

Ta gärna kontakt med din rådgivare för att närmare diskutera vilka förmåner som kan vara aktuella för dig och övriga anställda i ditt företag.

Kontakta oss