Golf som motionsförmån – nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

En vanlig förmån till företagets personal är subvention för motion och friskvård. Motionsförmånen kan vara en personalvårdsförmån som är skattefri för den anställde.

Nu är det avgjort i Skatterättsnämnden att golfspel på en pay and play-bana och driving range som betalas av arbetsgivaren med 4 000 kr per år räknas som en skattefri friskvårdsförmån.

Urban Rydin, skattechef inom LRF Konsult sökte ett förhandsbesked i fjol på frågan om golfspel kan utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Skatterättsnämnden sade ja men när frågan överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen ansåg denna att frågeställningen inte var tillräckligt konkretiserad och målet avvisades. I en förnyad ansökan har frågan konkretiserats.

Skatterättsnämnden gjorde en förnyad prövning och ansåg att det inte fanns hinder att meddela förhandsbesked. Med rösterna 4 – 3 bedömde nämndens majoritet även denna gång att golfspel på en pay and play-bana och driving range som betalas av arbetsgivaren med 4 000 kr per år är en skattefri friskvårdsförmån.

Bakgrunden till förhandsbeskedet är att det i de ursprungliga förarbetena till bestämmelserna om skattefri motion sägs att bl.a. sporter som kräver dyrbarare anläggningar och redskap inte omfattas av skattefriheten för enklare motion. Som exempel nämns golf, segling, ridning och utförsåkning på skidor. I senare lagstiftningsärenden har dock uttalats att bedömningen måste beakta de förändringar som sker med tiden i synen på vad som kan avses med enklare slag av motion.

- Då förutsättningarna för golfspel förändrats sedan bestämmelserna om skattefri motion infördes med många nya golfbanor och ökad tillgång på banor som erbjuder pay and play-spel och spel på driving range är Skatterättsnämndens avgörande naturligt, för självklart måste utvecklingen av olika sporter som sker i samhället följas. Det är inte bra med ett alltför stelbent och konservativt synsätt. Min bedömning är att detta också på ett positivt sätt kommer att påverka bedömningen för ridaktiviteter sponsrade av arbetsgivaren, säger Urban Rydin.

Allt talar för att Skatteverket även denna gång kommer överklaga förhandsbeskedet till högsta instans. Sannolikheten att det avvisas är denna gång betydligt mindre så förhoppningsvis får alla golfintresserade och ryttare en glad julklapp.

- Utbudet och intresset för olika sporter varierar över landet och skiljer från person till person.Golf är en utbredd sport som utövas av många. Det är angeläget och viktigt att friskvårdsförmånerna likabehandlar olika typer av sporter. Syftet med friskvårdsförmånen är att främja hälsan hos medarbetarna. Många arbetsgivare är småföretagare och friskvårdsaktiviteter bidrar till lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och gladare medarbetare, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult.