Har du placerat dina pengar skatteoptimalt? Hur slår skatten om räntan höjs?

Räntan på sparkontot är idag låg, i många fall 0 procent. Detta aktualiserar frågan hur man ska placeras sina besparingar. Grunden är att avkastning och kapitalvinster beskattas med 30 procent. Är det en kapitalförlust är den avdragsgill, i vissa fall kvoterad till 70 procent.

Kan man då placera sina tillgångar med lägre beskattning? Två former finns, investeringssparkontot och kapitalförsäkringen. Båda är schablonbeskattade på samma sätt och skatten beräknas på värdet av tillgångarna. En skillnad är att skatten på investeringssparkontot betalar du medan skatten på kapitalförsäkringen betalar försäkringsbolaget.

Skatten på investeringssparkontot beräknas utifrån staslåneräntan, som för år 2015 är 0,9 procent. Förenklat multipliceras denna procentsats med värdet på investeringssparkontot. Summan av detta tas upp som inkomst av kapital.

Har du 300 000 kr på ditt investeringssparkonto blir schablonintäkten för år 2015 2 700 kr och skatten 30 procent på detta, 810 kr.

Förenklat, har du en långsiktigt avkastning på ditt sparande som överstiger statslåneräntan är investeringssparkontot skattemässigt optimalt.

Ett annat sparalternativ som är intressant i lågräntetider är naturligtvis amortering av lån.

Kommentar
Det kan aktualiseras olika skattemässiga avvägningar för att sparandet ska vara skatteoptimalt. Förändringar i sparandet kan exempelvis utlösa beskattning. Därför är det viktigt att rådfråga innan omplacering sker.

Kontakta oss