Kommer ditt företag att granskas av Skatteverket i år?

I februari meddelade Skatteverket vilka större kontroller som de kommer att genomföra i år i samband med deklarationen 2017. Bland annat kommer de att kontrollera att de nya reglerna om elektroniska personalliggare i byggbranschen efterlevs. Delar inom rot- och rutområdet kommer att kontrolleras liksom digital ekonomi och utlandstransaktioner.

För dig som är byggherre blir det därför extra viktigt att se över att det finns en personalliggare på byggarbetsplatsen och att den hanteras på riktigt sätt. Viktigt är också att den är tillgänglig för Skatteverket om de kommer på ett kontrollbesök. Se till att det alltid finns någon på plats som kan ta fram uppgifterna ur personalliggaren.

Vem berörs av de nya reglerna om elektroniska personalliggare?

Du behöver inte vara verksam inom byggbranschen för att beröras av reglerna. Om du exempelvis äger eller hyr en fastighet ellerlokal och anlitar någon att göra byggarbeten är du en byggherre.

Detta gäller för kontroll av rot- och rutavdrag

Även rot- och rutavdrag kommer kontrolleras under 2017. Där kommer Skatteverket att särskilt granska takarbeten och flyttjänster. En faktor som myndigheten kommer att titta på är om kostnader för material och transporter är väldigt låga.

Fler saker som Skatteverker kontrollerar

Skatteverket ska även kontrollera bostadsförsäljningar där ägaren har begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden, den digitala ekonomin samt skattefusk i samband med grov ekonomisk brottslighet och vid utlandstransaktioner. Anledningen till kontrollerna är att göra insatser mot fusk.

Med Digital ekonomi menas exempelvis e-handel, delningsekonomi samt virtuella valutor.

Kontakta oss