Beskattning av hästverksamhet

I takt med att hästintresset ökar i Sverige har frågorna om hur hästverksamhet ska beskattas blivit allt vanligare. Detta beror inte minst på att det är vanligt att just hästverksamheter ifrågasätts av Skatteverket.

De frågor som är aktuella berör både inkomstskatt och mervärdesskatt.

För att en verksamhet ska vara näringsverksamhet krävs bl a att det finns ett ”vinstsyfte”.

För att en verksamhete ska kunna vara mervärdesskattepliktig krävs bl a att det finns ett ”syfte att fortlöpande vinna intäkter”.

Oftast är det inget problem att få sin verksamhet godkänd om den visar vinst. En hästverksamhet som befinner sig i startskedet har dock oftast stora kostnader och små inkomster, varför verksamheten går med underskott.  När det gäller hästverksamheter – i synnerhet uppfödningsverksamhet - är det inte ovanligt att Skatteverket därför ifrågasätter verksamhetens syfte.

Det är upp till hästägaren att visa att verksamheten, trots underskott, bedrivs med intäktssyfte och vinstsyfte. Det krävs därför att den som bedriver hästverksamhet har vidtagit vissa åtgärder för att säkerställa detta.

Kontakta någon av våra utbildade Hästrådgivare för att få hjälp med din verksamhet.

Kontakta oss