Optimera utdelningen 2018 — ta ut rätt lön 2017

Det gäller att disponera vinsten i sitt aktiebolag på bästa sätt. Det gör du genom att ta ut rätt lön och rätt utdelning. Är du verksam ett aktiebolag får du varje år beräkna hur stor utdelning som kan tas ut till 20 procent skatt - årets gränsbelopp.

Under vissa förutsättningar kan du som fåmansföretagare beräkna kapitalbeskattad utdelning till 20 procent skatt med 50 procent av företagets löner som underlag – lönebaserat utrymme.

Gäller denna regel för utdelning dig?

För att få använda denna regel  för utdelning under 2018 måste du som ägare eller en närstående under 2017 ha tagit ut kontant lön med det lägsta av

  • Sex inkomstbasbelopp (6 x 61 500 kr = 369 000 kr) med tillägg av 5 procent av lönerna i företaget och dotterföretag och
  • 9,6 inkomstbasbelopp (9,6 x 61 500 kr = 590 400 kr).

Så tar du ut rätt lön och rätt utdelning

  • Äger du alla aktierna i bolaget och inte har några anställda behöver du ta ut ca 388 500 kr i lön under 2017 för att kunna ta ut utdelning på ca 200 000 kr till 20 procent skatt under 2018.
  • Tar du inte ut någon lön kan du istället använda förenklingsregeln.  Då kan den kapitalbeskattade utdelningen beräknas till ca 169 000 kr.
  • Om företagets resultat medger är det alltid klokt att ta ut lön som uppgår till gränsen för statlig skatt som för inkomståret 2017 uppgår till 452 100 kr. Som ägare får du i detta fall ett lönebaserat utrymme på hela 226 050 kr. Vid denna lönenivå har  du dessutom uppnått gränsen för full sjukpenninggrundande inkomst (336 000 kr för 2017).
  • Tänk på att det endast är kontant utbetalda löner som får ingå i löneunderlaget. Det betyder att t.ex. bilförmån och andra skattepliktiga förmåner inte får räknas in i underlaget för kapitalbeskattad utdelning. Men med omvänd löneväxling kan, under vissa förutsättningar,  skattepliktiga förmåner ”omvandlas” till kontant lön. Detta gäller inte endast förmåner till bolagets ägare. Även skattepliktiga förmåner till andra anställda kan ge dig som ägare högre kapitalbeskattad utdelning.

Ta kontakt med våra rådgivare

Se till att ditt företags vinst disponeras på bästa tänkbara sätt. Ta kontakt med oss på LRF Konsult så ser vi till att löneuttaget 2017 blir rätt. Något du kan ha mycket att vinna på både kort och lång sikt! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Kontakta oss