Moms på avbeställningsskydd

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande uttalat bl.a. att avbeställningsskydd som hotell eller stuguthyrningsföretag erbjuder kunden mot särskild ersättning i momshänseende ska ses som en separat tjänst i förhållande till uthyrningstjänsten.

Ersättningen för avbeställningsskyddet ska inte ingå i beskattningsunderlaget för uthyrningen utan ska behandlas som ersättning för en försäkringstjänst som är undantagen från momsplikt.

Om kunden inte kan avstå från avbeställningsskyddet mot ett reducerat pris rör det sig om ett enda sammansatt tillhandahållande. Hela ersättningen ska i så fall mervärdesbeskattas med skattesatsen för logi (12 procent).

Kommentar
Det nya ställningstagandet innebär att Skatteverket övergivit sin tidigare ståndpunkt som innebar att avbeställningsskydd inte kunde vara en separat tjänst och således alltid skulle mervärdesbesksattas med samma skattesats som gäller för uthyrningen.

Kontakta oss