Motionsförmån till personalen – nu även golf?

En vanlig förmån till företagets personal är subvention för motion- och friskvård. Motionsförmånen kan vara en personalvårdsförmån som är skattefri för den anställde.

Samtidigt har arbetsgivaren avdragsrätt för kostnaden och även avdragsrätt för moms om arbetsgivaren bedriver en momspliktig verksamhet. För att förmånen ska vara skattefri måste den erbjudas alla i personalen och dessutom måste motionen eller friskvården vara av enklare slag.

Det finns ett antal aktiviteter som godkänts som skattefria aktiviteter men också ett antal som av framförallt Skatteverket inte anses omfattas av skattefrihet. Det är då ofta fråga om aktiviterer som kräver utrustning och dyrbare anläggningar. Som exempel på sådana motionsformer brukar anges ridning, utförsåkning, segling och golf.
Skattebyrån på LRF Konsult har nu ansökt om ett förhandsbesked och frågat om en avgift för greenfee för att få spela golf på en pay-and-play bana och hyra av golfbollar för att öva slag på en driving range kan vara sådan motion som arbetsgivaren kan subventionera skattefritt. Skatterättsnämnden har tagit ställning till frågan och anser att en subvention av ovan angivet slag är en sådan förmån som avser motion av enklare slag som därmed blir skattefri för den anställde. Observera dock att frågan inte avser vanligt golfspel på banan, subvention av sådant spel är alltjämt ett skattepliktig förmån för den anställde.

Skatteverket håller inte med Skatterättsnämnden i dess bedömning och har därför överklagat beslutet till Högsta förvaltingsdomstolen. Förhoppningsvis kommer Högsta förvaltningsdomstolens dom innan årsskiftet och först då vet vi med säkerhet om även spel på pay-and- play och drivning range är motion av enklare slag.

Kontakta oss