Ny omsättningsgräns för moms – detta gäller

Riksdagen har beslutat om att införa en möjlighet för företag att inte redovisa moms på sina försäljningar och inköp om man vill. Syftet med de nya reglerna, som gäller från den 1 januari 2017, är att minska den administrativa bördan för mindre företag.

För att de nya reglerna ska få användas krävs att omsättningen för det aktuella beskattningsåret inte överstiger 30 000 kronor. Omsättningen får inte heller ha överstigit 30 000 kronor under något av de två föregående beskattningsåren. När det gäller verksamhet som bedrivs gemensamt av två eller fler personer gäller omsättningsgränsen 30 000 kronor för varje delägare (enkelt bolag eller samäganderätt av fastighet). Avdragsrätt för ingående moms finns inte för den som väljer att använda denna möjlighet till momsbefrielse.

Vad gäller om mitt företag inte är momsregisterat?

  • Om företaget inte är momsregistrerat gäller befrielsen utan ansökan eller beslut. Företag som är momsregistrerade måste ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket. Befrielsen gäller tidigast från dagen för Skatteverkets beslut.
  • Om omsättningen för ett momsbefriat företag under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor ska det momsbefriade företaget börja ta ut moms från och med den omsättning som innebär att omsättningsgränsen överskrids. Omsättningar som skett tidigare under beskattningsåret påverkas inte av att momsbefrielsen upphör.
  • Den som är momsbefriad kan ansöka hos Skatteverket om att momsbefrielsen ska upphöra, trots att det fortfarande finns förutsättningar för momsbefrielse. Detta kan vara aktuellt exempelvis om företaget planerar en investering och vill få möjlighet att dra av den ingående momsen på investeringen.
  • Reglerna om momsbefrielse kan exempelvis användas av fastighetsägare vars enda intäkter består av försäljning av el från solcellsanläggning. De kan också bli aktuella för företag som har liten omsättning och som har låga kostnader.

Gäller denna möjlighet för mig?

Det finns fler särskilda regler för hur omsättningen ska beräknas, ta därför gärna en kontakt med ditt lokala LRF Konsult-kontor för mer information och för en diskussion om reglerna passar dig och ska utnyttjas eller inte.