Ny skattereform ger stor förenkling för småföretag

Skatteförenklingsutredningens förslag överlämnades den 8 oktober till den nytillträdda regeringen. Förslaget innebär stora förändringar i beskattningen för de enskilda näringsidkarna och kan närmast beskrivas som en mindre skattereform.

Förslaget är till stora delar goda nyheter för Sveriges närmare 700 000 småföretagare, dock är det viktigt att man redan nu planerar för övergången till det nya systemet.

Den s.k. Skatteförenklingsutredningen har nu lämnat förslag om ändring i beskattningen av de enskilda näringsidkarna och förslagen kan närmast beskrivas som en mindre skattereform.

Förslaget innebär bl.a. slopandet av periodiseringsfond, expansionsfond, skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto och införandet av en ny s.k. företagsfond där 40 % av inkomsten kan avsättas. Det är endast ersättningsfonden av dagens fonder som föreslås vara kvar. Vidare införs förenklad räntefördelning som innebär att företagaren utan att räkna på ett kapitalunderlag ska få räntefördelning upp till ett halvt prisbasbelopp, idag strax över 22 000 kr. Räntan i den fullständiga räntefördelningen sänks med 1,2 procentenheter. Den negativa räntefördelningen slopas.

Skatteförenklingsutredningen föreslår även införandet av ett miljöanpassat skogsavdrag vilket innebär att begreppet rationaliseringsförvärv slopas i reglerna om skogsavdrag och istället medges det snabbare skogsavdraget för samtliga förvärv. Vidare återställs penningvärdesförsämringen i dagens beloppsgränser för marköverföringar (från 5 000 kr till 35 000 kr), allframtidsupplåtelser (från 5 000 kr till 10 000 kr) och för beskattning av delägare i de flesta samfälligheter (från 600 kr till 1 500 kr).

Stora förenklingsvinster uppnås vidare genom förslaget om att framflytta det s.k. stickåret vid reavinstberäkningen för fastigheter från 1952 till 1996. Detta innebär i praktiken att man vid beräkningen av reavinstens storlek och återföringen av värdeminskningsavdrag inte behöver beakta förhållandena före 1996, en stor förenkling vid långa fastighetsinnehav.

Fler nyheter i förslaget

  • Reglerna om aktiv och passiv näringsverksamhet förtydligas och det blir äntligen möjligt för lantbrukare att kunna beskatta terminer och optioner som hör till näringen som näringsinkomst.
  • De med förenklat årsbokslut behöver inte redovisa lager om tillgångarnas värde understiger ett halvt prisbasbelopp. En förenkling som dessutom ger högre direktavdrag.
  • Det ska enligt förslaget medges direktavdrag för inventarier med ett anskaffningsvärde upp till ett prisbasbelopp för denna grupp

Vad bör man göra nu?
- Enligt min uppfattning är det mycket viktigt att positionera sig rätt inför förslaget. Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult, rekommenderar alla enskilda näringsidkare att ta kontakt med sin deklarationsrådgivare för en genomgång av förslagens effekter.

- Det är mycket viktigt att man under den tid som kvarstår i det gamla systemet vidtar åtgärder för att kunna optimera planeringen för både övergången och i det nya systemet. Detta gäller i synnerhet de många småföretagare som står inför ett generationsskifte.