Ny tidpunkt för betalning av kvarskatt

Nytt för 2016 är att många företagare kommer att få sina slutskattebesked i september istället för i december. Detta leder för dessa till att eventuell kvarskatt ska betalas senast den 12 december 2016 istället för den 13 mars 2017.

Om Skatteverket ändrar något i deklarationen
Om Skatteverket beslutar att ändra något i deklarationen skickas slutskattebeskedet ut tillsammans med ändringsbeslutet. Överskjutande skatt betalas i samband med slutskattebeskedet. Kvarstående skatt ska betalas senast den förfallodag som infaller efter 90 dagar från dagen för beslut om slutlig skatt.

Om Skatteverket inte ändrar något i deklarationen
Om Skatteverket inte ändrar något i deklarationen skickas slutskattebeskeden ut enligt följande:

  • Slutskattebeskedet skickas ut i juni om deklarationen lämnats elektroniskt, mottagarkonto anmälts och det blir överskjutande skatt. Utbetalning sker under vecka 23.
  • Slutskattebeskedet skickas ut i september om deklarationen lämnats på papper, mottagarkonto inte anmälts eller det blir kvarskatt. Kvarskatt ska betalas senast den 12 december. Överskjutande skatt betalas ut under vecka 36.
  • Slutskattebeskedet skickas ut i december om deklarationen inte är färdiggranskad till uttaget i september. Kvarskatt ska betalas senast den 13 mars 2017.

Kontakta oss
Om du har några frågor kring ovanstående tidpunkter, ta gärna en kontakt med ditt lokala kontor.