Nya 3:12-regler - ska jag ta utdelning redan idag?

Regeringen har tillsatt en utredning som (åter igen) ska utreda de s.k. 3:12-reglerna.

Förslaget som berör i princip alla fåmansföretag ska lämnas hösten 2016. Budskapet till utredningen är klart, det totala skatteuttaget från dessa fåmansföretag ska öka. Skälet är att spänningen mellan beskattning av lön och utdelning ökat de senaste åren.

I direktiven lyfts fram bl.a. följande områden;

  • Förenklingsregeln - förutsättningarna för tillämpning av regeln och dess storlek. Det kan bli krav på visst aktivitetskrav för dess tillämplighet.
  • Beräkningen av kapitalavkastning. Procentsatser och kapitalunderlag kan förändras.
  • Villkoren för lönesummeregeln och storleken på det lönebaserade utrymmet. Ska underlaget minska och ska ägarens lön ingå?
  • Reglerna om sparat utdelningsutrymme. Ska det vara möjlig att spara inte utnyttjat gränsbelopp?
  • Skattesatsen, som idag är 20 procent i ägarledet. För andra ickenoterade företag är skattesatsen högre, 25 procent.

Kommentar
Företagen har olika förutsättningar. Därför bör man redan idag överväga att besluta om utdelning av de sparade vinstmedlen eftersom målsättningen är att lämna förslag som ökar skatteuttaget för fåmansföretag som grupp. Naturligtvis måste hänsyn tas även till andra faktorer, exempelvis vilket kapitalbehov har ditt bolag och vad säger kreditgivarna om bolaget töms på vinstmedel.

Kontakta oss