Nya och enklare redovisningsregler för en stor del av Sveriges företag

Från den 1 januari 2018 gäller nya förenklade redovisningsregler för dig som är enskild näringsidkare, samfällighetsföreningar och alla andra företag som upprättar ett årsbokslut.

De nya reglerna gör det lättare för företaget att göra rätt vad gäller periodisering av inkomster och utgifter, att värdera varulagret och att bestämma avskrivning på maskiner och byggnader.

De nya reglerna kommer att påverka både det bokförda och det deklarerade resultatet. Vidare finns förenklingar, exempelvis behöver inte belopp under 5 000 kr periodiseras. Sådana förenklingar är naturligtvis positivt för dig som företagare.

Redovisningsreglerna ger dig större möjligheter att analysera och utveckla företaget

Eftersom reglerna gäller både de allra minsta företagen och även de större årsbokslutsföretagen finns flera valmöjligheter inom regelverket för att du som företagare ska kunna anpassa redovisningen efter dina behov.

Företagare som lever på sitt företag har alla möjligheter att använda bokföringen som stöd i analysen och utvecklandet av företaget.

Använder du rätt redovisningsregler?

Alla företag som upprättar ett årsbokslut ska använda dem. Det gäller enskilda näringsidkare, samfälligheter, ideella föreningar, stiftelser, jaktvårdsområden etc. Enskilda näringsidkare och ideella föreningar måste dessutom göra ett val om de ska tillämpa de nya reglerna eller om de ska gå över till eller fortsätta tillämpa reglerna om s.k. förenklat årsbokslut. Företag som väljer att gå över och tillämpa reglerna om förenklat årsbokslut ska göra en s.k. öppningsbalansräkning redan våren 2018. Beroende på hur företaget ser ut och vad man vill med sitt företag kan valet vara viktigt . Reglerna ska tillämpas från 2018, dvs första gången i bokslutet som upprättas 2019. Har du redan nu funderingar hur ändringarna påverkar ditt företag, kontakta oss. Vi hjälper dig.

Kontakta oss