Nya regler för rot- och rutarbete - hur påverkar detta hantverkarna

Riksdagen har beslutat om nya regler för de som utför rot- och rutarbete. De nya reglerna gäller för arbete som köpare betalar efter den 31 mars 2015.

 En av förändringarna innebär att utföraren måste lämna fler uppgifter till Skatteverket för att få utbetalning från Skatteverket. Utöver de uppgifter som lämnas i dag måste uppgift också lämnas om antalet arbetade timmar, vilken typ av arbete som är utfört, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än rot- eller rutarbete och material, exempelvis resekostnader.

En annan nyhet är att begäran om utbetalning ska lämnas elektroniskt. Skatteverkets e-tjänst används för detta. Efter ansökan kan Skatteverket lämna dispens från att lämna sådan begäran elektroniskt om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att utföraren är nystartad eller av någon annan anledning inte har kunnat skaffa nödvändig utrustning. Ansökan måste lämnas senast den 30 april 2015. Om dispens beviljas gäller den för högst sex månader, räknat från dagen för dispensbeslutet.

Kommentar

Det är möjligt att använda ombud för att begära utbetalning från Skatteverket. För enskilda näringsidkare kommer denna möjlighet dock inte att öppnas förrän den 1 april 2015. Kontakta LRF Konsult om du vill ha hjälp med begäran om utbetalning eller om du är osäker på vilka nya uppgifter du måste lämna till skatteverket från april månad.

Kontakta oss