Nya regler om bokföring

Från och med 2014 gäller delvis nya regler om bokföring. Viktiga ändringar för framför allt de mindre företagen är senaste tidpunkten för den löpande bokföringen.

Numera knyts den i praktiken till när momsdeklarationen ska lämnas. Det innebär att de allra minsta företagen (högst 50 verifikationer som avser högst 250 affärshändelser) behöver bokföra endast en gång per år. En annan större ändring är arkiveringstiden som numera är sju år. Om man överför från papper till elektronisk form eller omvänt ska den ursprungliga formen alltid sparas i tre år.

Utöver detta finns ett stort antal ändringar som påverkar både små och stora företag. Det är naturligtvis viktigt att följa bokföringslagen. Bokföringen ligger till grund inte bara för bokslutet utan även för beskattningen.

Du är välkommen in till oss på LRF Konsult så förklarar vi vad de nya reglerna innebär för just ditt företag.

Kontakta oss