Nya regler om frivillig skattskyldighet till moms

Riksdagen har nyligen beslutat om nya regler beträffande frivillig skattskyldighet till moms när det gäller upplåtelse av fastighet.

De nya reglerna gäller främst själva förfarandet. Från och med den 1 januari 2014 ska inte längre någon särskild ansökan lämnas in till Skatteverket för att upplåtaren ska bli skattskyldig. Det krävs inte heller ett särskilt beslut från Skatteverket. I stället räcker det att upplåtaren fakturerar hyresgästen med moms på fakturan för att skattskyldighet ska uppkomma. Fakturering med moms måste dock ske inom sex månader från tidpunkten för hyresperiodens början. Sker fakturering senare är upplåtelsen momsfri.

Vid s.k. uppbyggnadsskede gäller oförändrade regler, vilket innebär krav på en särskild ansökan och ett särskilt beslut från Skatteverket för att frivillig skattskyldighet vid upplåtelse av lokal ska uppkomma.

Reglerna är också oförändrade när det gäller de grundläggande kraven för frivillig skattskyldighet, bl.a. att lokalen ska användas stadigvarande i en momspliktig verksamhet som hyresgästen bedriver.

Om det vid årsskiftet 2013/2014 redan finns ett särskilt beslut om frivillig skattskyldighet gäller detta även efter årsskiftet.

Kontakta oss