Nya reglerna för representation 2017 - detta gäller!

Sedan årsskiftet gäller nya skatteregler om representation. Förändringarna innebär att företag inte längre får avdrag med 90 kr per person för måltidsutgifter vid representation i deklarationen. Detta gäller både vid extern och intern representation. Men måltiderna är fortfarande skattefria.

Däremot får utgifter för fika, t ex kaffe, bulle och enklare smörgås dras av. Även om en representationsmiddag inte lägre är avdraggill får man trots detta ändå göra ett visst avdrag för momsen på restaurangkvittot.

Kalenderår eller brutet räkenskapsår?

De nya reglerna gäller för företag som börjar ett nytt beskattningsår efter den 31 december 2016. Det innebär att företag som börjat ett nytt räkenskapsår den 1 januari 2017 inte längre får något 90 kr – avdrag när företaget representerar.

Ett företag som har ett brutet räkenskapsår som påbörjades före 2017 och som avslutas under 2017 får däremot avdrag med 90 kr exklusive moms per person för representationsmåltider för detta beskattningsår. Därefter gäller de nya reglerna.

- Övergångsreglerna innebär en liten fördel för den som har ett brutet räkenskapsår som alltså kan utnyttja 90-kronorsavdraget i ytterligare några månader. De nya momsreglerna gäller från och med 1 januari 2017 för alla företag, säger Susanne Pålsson Skattejurist.

Hur blir det med momsen?

Även om representationsmåltider inte längre är avdraggilla får ändå ett visst avdrag för moms göras. Momsavdraget får räknas ut på ett underlag som uppgår till högst 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Det gäller både måltidsutgifter inklusive dryck (även alkohol) och all annan förtäring.

Detta betyder att all moms på 300 kr exklusive moms per person dras av i momsdeklarationen, medan moms över denna gräns räknas in i det belopp som bokförs som ej avdragsgill representation.

Glöm inte att visa syftet med representationen

Tänk på att du som företagare fortfarande måste kunna visa att representationsutgifterna har ett omedelbart samband med ditt företags näringsverksamhet för att företaget ska få avdrag för bland annat momsen. Det gäller alltså att visa i vilket syfte man har representerat, vilka som har deltagit, vilka företag personerna representerar etc. Detta kan göras genom anteckningar på en restaurangnota, ett kvitto, en faktura eller ett separat papper.

Mycket är fortfarande avdragillt!

Tänk på att många regler kring representation faktiskt inte har ändrats. Det gäller till exempel representationsgåvor till kunder som fortfarande får dras av. Samma gäller biljetter till teater, fotboll eller hockey vid extern representation och avdraget för t ex musikunderhållning vid en personalfest . Avdrag får i dessa fall fortfarande göras med högst 180 kr exklusive moms per person och tillfälle.

Har du funderingar på vad som är avdragsgillt vid representation med kunder eller anställda – ta kontakt med oss på LRF Konsult som hjälper dig reda ut vad ditt företag kan få avdrag för.