Förslag om minskad avdragsrätt för representation

Regeringen föreslår i en promemoria ändringar av rätten till avdrag för representation vid måltider och annan förtäring. Förslaget avser både mervärdesskatt och inkomstskatt.

Avseende mervärdesskatt föreslås att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

Vid inkomstbeskattningen föreslås att avdragsrätten slopas för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde. Med detta menas sådant som kan ges skattefritt till personalen, exempelvis kaffe och fikabröd på förmiddagen och eftermiddagen.

Kontakta oss