Förslag om sänkta avgifter för enmansföretagare

Regeringen har presenterat att man kommer att föreslå sänkta arbetsgivaravgifter för enmansföretagare som vill anställa sin första medarbetare i vårbudgeten.

Minskad lönekostnad
Regeringen vill att fler enmansföretagare ska våga ta steget att anställa sin första medarbetare med deras föreslagna ”växa-stöd”. Bakgrunden till reformen är att undersökningar visar att egenföretagare vill anställa men vågar inte ta klivet, bland annat på grund av ekonomisk osäkerhet. Därför hoppas regeringen att den minskade kostnaden ska leda till att många nu vågar anställa en första medarbetare och att det ska få en stor effekt.

Stödet innebär att den enmansföretagaren som anställer sin första medarbetare betalar endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och slipper därmed att betala den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten under det första året. Sänkningen gäller endast för enmansföretagare som är enskilda näringsidkare och inte för enmansföretagare som har aktiebolag. Den anställda måste vara anställd minst på halvtid i tre månader och det gäller bara löner upp till 25 000 kronor. Reformen innebär att lönekostnaden kommer att minska med drygt 4 200 kronor i månaden för en anställd som tjänar 20 000 kronor.

Reformen föreslås att gälla från och med nästa år. Reformen är en tidsbegränsad och gäller fram till år 2021.

Kommentar
Effekten blir att enskilda näringsidkare som vill anställa någon kommer att få sänkta kostnader första året. Detta är naturligtvis positivt. Eftersom det endast gäller en företagsgrupp blir det en konkurrensfördel för dem. Detta är inte orimligt med tanke på den risk som framför allt gäller för denna företagsgrupp att anställa.