Så sänker du skatten - 5 råd

2016 går mot sitt slut, men innan det nya året bör du som företagare se till att skapa de bästa skattemässiga förutsättningarna. Med rätt planering kan du tjäna flera tusen kronor. Genom att göra omdisponeringar före årsskiftet lägger du en bra grund för att betala rätt skatt inför deklarationen 2017.

Här listar vi 5 saker som du ska se över innan den nya året.

1. Kvitta förlust mot vinst

Gå igenom de aktie- och fondaffärer som du hittills har gjort under året. Om du har sålt direkt-ägda aktier eller fondandelar med förlust får du dra av 70 procent av en sådan förlust i inkomstslaget kapital. Vid vinst på aktier eller fonder kan du få avdrag för hela förlusten. Du tjänar 9 procent i skatt på en sådan kvittning.
Gör du dina aktie- och fondaffärer via ett investeringssparkonto, ISK eller en kapitalförsäkring behöver du inte fundera över kvittningsmöjligheten. Dessa sparformer schablonbeskattas med en årlig avkastningsskatt som 2016 uppgår till 0,42 procent.

2. Betala räntor före årsskiftet

I inkomstslaget kapital tillämpas kontantprincipen, vilket innebär att du måste betala dina räntor och lån och eventuell tomträttsavgift under 2016 för att de ska vara avdragsgilla i deklarationen. Betalar du efter årsskiftet får du avdrag först i deklarationen 2018. Vid en förskottsbetalning av ränta för 2017 får du bara dra av den ränta som avser tid fram till och med den 31 januari 2017. Resterande del av betald ränta för 2017 får du först dra av i deklarationen 2018.

3. Pensionsspara i firman

Möjligheten att pensionsspara med avdrag i deklarationen har upphört om du har pensionsrätt i din anställning. För dig som saknar pensionsrätt i din anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamheten finns möjligheten fortfarande kvar att göra avdrag för eget pensionssparande. Du får göra avdrag med ett belopp motsvarande 35 procent utav din inkomst, dock max 443 000 kr år 2016. Normalt ska du ha betalt pensionsförsäkringspremien eller gjort insättning på ditt pensionssparkonto innan årsskiftet. Förnyelsepremier eller engångspremier ska då vara tecknade under 2016 och betalda senast när du lämnar in din inkomstdeklaration nästa år.

4. Hitta vinster

Om ditt totala underskott i kapital överstiger 100 000 kr kan du tjäna på att sälja sådant som vinstbeskattas i kapital. Har du planer på att sälja en villa, sommarstuga eller bostadsrätt nästa år kan du tjäna på att tidigarelägga försäljningen. Det räcker att det finns ett bindande avtal innan årsskiftet för att vinsten ska redovisas och beskattas i nästa års deklaration. Betalning och tillträde kan ske efter årsskiftet. Säljer du en näringsfastighet tas 9/10 av vinsten upp till beskattning, vid en privatbostad eller bostadsrätt tas 22/30 upp.

5. Kapitalförsäkring

Avkastningsskatten på en kapitalförsäkring baseras på värdet av försäkringen vid ingången av året ökat med de inbetalningar du gjort under året. För inbetalning som görs under andra halvan av året är skatten halverad. Ur skattesynpunkt är det därför optimalt att göra inbetalningar till en kapitalförsäkring strax efter årsskiftet eller i början av juli. Uttag bör du göra i slutet utav året. Tar du ut kapital från försäkringen strax efter årsskiftet kommer värdet utav uttaget att vara underlag för avkastningsskatt för hela det året, trots att det uttagna beloppet bara finns med i försäkringen en kort tid vid årets ingång. Motsvarande gäller inte för investeringssparkonto, ISK, eftersom avkastningsskatten beräknas på ett genomsnitt av kvartalsvisa avstämningar.