Ska du anställa tillfälligt under sommaren?

Snart är det semestertider och som företag kan man behöva ta in tillfälligt anställda - antingen säsongsanställda eller andra sommarjobbare. Men det finns några viktiga saker att tänka på som arbetsgivare eftersom arbetsrätten är tuff och i värsta fall kan leda till skadestånd. LRF Konsults arbetsrättsjurist Magnus Hallenborg vägleder dig.

Det är alltid viktigt att du har ett tydligt anställningsavtal. Beroende på vilken typ av tidsbegränsad anställning det är så regleras de på olika sätt. Arbetsrätten utgår från att anställningar är tillsvidareanställningar. Därför är det viktigt att det blir tydligt i anställningsavtalet att det är en säsongsanställning och inte en tillsvidareanställning.

- Säsongsanställning är endast tillåten för arbeten som på grund av naturens växlingar eller liknande bara kan utföras under en viss del av året, till exempel inom jordbruket eller på skidanläggningar eller i övrigt inom turistnäringen. Om du som arbetsgivare tar in sommarjobbande ungdomar kan det alltså vara fråga om säsongsanställning men det kan också vara fråga om någon annan typ av tidsbegränsad anställning för vilken andra regler gäller, säger Magnus Hallenborg.

Tidigare säsongsanställda kan ha rätt till återanställning

- Var uppmärksam på att tidigare säsongsanställda i vissa fall kan ha rätt till företrädesrätt till återanställning till ny säsong. Som arbetsgivare har du skyldighet att skriftligen informera de tidigare säsongsanställda om de har företrädesrätt till ny säsongsanställning och om hur det går till, säger Magnus Hallenborg.

Funderar du på att anställa sommarjobbare under 18 år?

Då gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter och reglerna ser olika ut beroende på vilken ålder som arbetstagaren har. Anställning av unga ställer större krav på arbetsgivaren än anställning av vuxna.

Håll koll på arbetsrätten

Om man som arbetsgivare bryter mot arbetsrätten kan det medföra höga skadestånd, både för ekonomisk skada och kränkning.

- Anledningen till detta är att man ska skydda den anställde. Vid exempelvis felaktiga uppsägningar är skadestånd på flera hundratusen kronor inte ovanliga. Därför är det viktigt att göra rätt från början och ta råd om man är osäker, säger Magnus Hallenborg.

Behöver du hjälp  - kontakta LRF Konsults erfarna arbetsrättsjurister.