Skattefördelar med betalningsplan

Använder du betalningsplan eller skogskonto? Det finns flera olika verktyg som skogsägare kan använda för att styra sin beskattning, ett av de vanligaste är betalningsplanen. Här reder vi ut vad betalningsplanen omfattar liksom vilka fördelar den har.

En betalningsplan för skog är i grunden ett undantag och därför kan det vara lite snårigt att veta vad som verkligen gäller. Ur lagtexten kan vi utläsa några viktiga saker. Det första är att betalningsplanen får användas för avverkningsrätter, men inte vid försäljning av leveransvirke. Rotposter, leveransrotköp och avverkningsuppdrag är exempel på avverkningsrätter. 

Betalningen ska dessutom delas upp på flera år. Flera år betyder i det här sammanhanget minst två. Någon övre gräns finns inte utan planen kan delas upp på hur många år som helst.

Varför ska jag använda betalningsplanen?

Anledningen till varför man ska använda sig av betalningsplan är att man bara behöver ta upp det utbetalda beloppet som intäkt i sin näringsverksamhet. Det innebär en slags betalningsprincip och därmed ett av mycket få undantag från bokföringsmässiga grunder. En betalningsplan är alltså ett sätt att dela upp sin skogsintäkt och därmed även beskattningen av den. Betalningsplanen kan på så sätt sägas ”konkurrera” med skogskontot.

När man jämför betalningsplanen med skogskontot är fördelarna med betalningsplanen att man kan skjuta upp så gott som hela intäkten och att man kan dessutom göra det längre än 10 år. Fördelarna med skogskontot är att det även kan användas för leveransvirke liksom att det ger underlag för räntefördelning.

Betalningsplan är alltså något man beslutar redan i samband med att kontraktet tecknas, inte vid deklarationen som de andra resultatreglerande verktygen. Ur bevissynpunkt ska betalningsplanen vara skriftlig. Ofta anges den på kontraktet.

Ibland kan man få ränta på sin betalningsplan. Räntan ska då tas upp som intäkt i näringsverksamheten och får alltså inte läggas till planen.

Pengar som står på betalningsplan är inte beskattade och får därför inte ligga till grund för räntefördelning eller expansionsfond.

Betalningsplan - en oprioriterad fodran

Slutligen kan nämnas att en betalningsplan är en oprioriterad fordran, så om ni är det minsta osäkra på virkesköparens betalningsförmåga så kräv bankgaranti, särskilt om det är stora summor som ska utbetalas långt fram i tiden.